Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Projelerimiz

BÖLÜM PERSONELİ TARAFINDAN YÖNETİLEN YA DA BÖLÜM PERSONELİNİN YERALDIĞI PROJELER

Proje Adı

Öğretim Üyesi

Projedeki Görevi

Destekleyen Kuruluş

Başlama

Bitiş

TREESP2.3.RE-YOU/P-01 - Technical Assistance for Renewable Youth Energy Operation

Prof.Dr. Mustafa KURT

Koordinatör

Avrupa Birliği

2020

Devam

Lazer ve Fiberoptik Tabanlı Kataner Hattı Dezeksman Ölçüm Cihazı

Prof.Dr. Mustafa KURT

Araştırmacı

TUBİTAK 1505

Sanayi İşbirliği

2019

Devam

Uyarlamalı Optik Sistemler İçin Sabit Dereceli H_Sonsuz Alt-Optimal Kontrolcü Geliştirilmesi.

Prof.Dr. Mustafa KURT

Araştırmacı

TUBİTAK 1001

2018

Devam

Güneş’te Meydana Gelen Koronal Kütle Atımlarından Sonra Gezegenler Arası Ortamda Oluşan Şok Dalgalarının İncelenmesi.

Prof.Dr. Mustafa KURT

Araştırmacı

TUBİTAK 1001

2018

Devam

Piezoelerktrik Tabanlı Akustik Frekans Çözümleyici.

Prof.Dr. Mustafa KURT

Yürütücü

BAP

2019

2021

Enerji Depolamada Kullanılabilecek Potansiyel Fotonik Malzemelerin İncelenmesi ve Geliştirilmesi

Prof.Dr. Mustafa KURT

Yürütücü

BAP

2021

Devam

Faz temelli uzamsal ışık modülatörü kullanarak holografik Airy ışınlarının üretilmesi

Prof.Dr. Mustafa KURT

Araştırmacı

BAP

2021

Devam

Makine Öğrenimi ve Grafiksel Modelleme Yöntemleriyle Yoğun Bakım Hastalarının Durumunun Tahminlenmesi

Dr. Öğretim Üyesi Ulya BAYRAM

Yürütücü

BAP

2021

Devam