Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Eğitim Amaçları

1. Temel bilim ve mühendislik ile teknolojisi konusunda yeterli altyapıya sahip, elde ettiği bilgileri ve becerileri ilgili teknolojik alanlarda ürün geliştirme, kalite sağlama ve tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında etkin bir şekilde kullanabilen,
2. Kendine güvenen, yaratıcılık ve girişimcilikleri, mühendislik etik ve bakış açısını kazanmış,
3. Meslek etiği bilincine sahip, ilgili alanda ulusal ve uluslararası tercih edilen,
4. Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramış, takım çalışmasına yatkın, araştıran, modern teknik ve araçları kullanarak mühendislik sorunlarını tespit edip gerekli çözümleri ortaya koyan, uygulayan, sonuçları analiz eden, yorumlayan, güncel bilgiye erişebilen mezunlar yetiştirmektir.