Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Stratejik Eylem Planı

Stratejik planlamamız, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün 2021-2025 akademik takviminde eğitim öğretim kalitesini artırabilmesi ve günümüz bilgi çağında gerçekleşen değişimlere ayak uydurabilmesi için uygulaması gereken stratejileri ve bu stratejilere dayanan hedeflerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Geleceğin sürdürülebilir rekabet koşullarını günümüzde yakalamamıza katkı sunacak bir yol haritası olmasını hedeflediğimiz bu belgenin amacı; kaliteli, çağdaş bir eğitim öğretim anlayışının bölümümüz personelince içselleştirmesine, üniversitemizin kurumsal vizyonu doğrultusunda bilimsel girişimci ve yenilikçi bir üniversite olmasına, kurumsal kültür ve paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Ekler

Elektrik Elektronik Mühendisliği 2020-2022 Performans Göstergesi.docx.pdf
Elektrik Elektronik Mühendisliği 2021-2025 Performans Göstergesi.docx.pdf
Elektronik Mühendisliği 2021-2025 - Stratejik Eylem Planı.pdf