Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Paydaş İlişkileri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Paydaşları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Programın iç paydaşları;

* Öğretim Elemanları

* Öğrenciler

* İdari Personel

Programın dış paydaşları;

* Mezunlar,

* Mezunlara iş sağlayan Özel-Kamu Kuruluşları

* Diğer Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri

* Elektrik  Mühendisleri Odası (EMO)

                                                                                                                                                   

Paydaşlar ile yapılan etkinlikler haberler  sekmesi altında paylaşılmaktadır